Shotokan karate

Shotokan

Stilen Shotokan grundades av Gichin Funakoshi (1870-1957). Masatoshi Nakayama som var elev till Funakoshi grundade Japan Karate Association (JKA) 1949 med Funakoshi som ”Huvudinstruktör Emeritus” och Nakayama som ”Teknisk Direktör”.

Namnet Shotokan var ursprungligen namnet på den byggnad där högkvarteret för Funakoshis Karate-Do bedrevs. ”Shoto” var en pseudonym för Funakoshi, ”Kan” står för byggnad vilket innebär att Shotokan kan översättas med ”Shoto´s byggnad” d.v.s. Funakoshis byggnad.

Kumite

Offensiva och defensiva tekniker övas tillsammans.

Kumite kan vara mer eller mindre förutbestämd, från

gohon kumite, där en serie om fem attacker/blockeringar med kontring utförs i par, till

ippon kumite där en attack/blockering med kontring utförs, till

jiyu ippon kumite där en attack/blockering utförs mer fritt (men där man fortfarande anger var man kommer att attackera), för att slutligen leda fram till

jiyu kumite – fri fighting.

Kumite är ett av de moment som ingår vid gradering – allteftersom man graderar, så kommer kumiten att bli alltmer avancerad, och det kommer att ställas högre krav på att karatekan (utövaren) visar att man behärskar tillämpningen av kihon och kata i kumite. Att man visar att man förstått maai (avstånd), kime (fokusering av kraft), korrekt andning, kontroll, zanshin (medvetenhet), mm.

Många väljer även att utmana sig själv genom att tävla i kumite.

Kata 

Kata är bestämda rörelsemönster, bestående av blockeringar, slag och sparkar. Kata är tillämpning av kihon (grundtekniker), och förberedelser inför kumite (fighting).

Varje kata börjar med en blockering, därefter följer ett visst antal tekniker i en särskild följd. Varje teknik har en innebörd, en funktion.

När en kata utförs, ska det göras med ”spirit” – utövaren är omringad av motståndare, och de blockeringar och kontringar som görs i olika riktningar är försvar mot tänkta motståndare.

Kata kan tränas och utföras enskilt eller i grupp. Det finns 26 kator i shotokan karate. Dessa är:

 • Taikyoku shodan (Taikyouku brukar dock inte räknas till gruppen shotokan kata)
 • Taikyoku nidan
 • Taikyoku sandan
 • Taikyoku yondan
 • Taikyoku godan
 • Heian shodan
 • Heian nidan
 • Heian sandan
 • Heian yondan
 • Heian godan
 • Tekki shodan
 • Tekki nidan
 • Tekki sandan
 • Bassai dai
 • Kanku dai 
 • Jitte
 • Hangetsu
 • Empi
 • Gankaku
 • Jion
 • Bassai sho
 • Kanku sho
 • Gojushiho dai
 • Gojushiho sho
 • Chinte
 • Sochin
 • Nijushiho
 • Unsu
 • Jiin
 • Meikyo
 • Wankan