Instruktörer

Simon Adolfsson, 4 dan

Huvudinstruktör i klubben.

Instruktör för ungdom/vuxengruppen

Jadranka Plese, 1 dan

Instruktör för knatte och barngruppen.

Katrine Andersson, 1 dan

Instruktör för ungdom/vuxengruppen

Jan Adolfsson, 3 dan

Instruktör, för ungdom/ vuxengruppen

Maria Hörnberg, 1 dan

Instruktör för barn och ungdom/ vuxengruppen

Jörgen Bergqvist, 8 kyu

Instruktör knatte och barngruppen

Johan Dahlberg, 6 kyu

Instruktör knatte och barngruppen

Hanna Lindgren, 4 kyu

Instruktör knatte och barngruppen