Budo

Karate vilar på Bushido, som i sin tur vilar på Zen. 

Bushido var den uppförandekod (samling av levnadsregler), som skulle hjälpa samurajerna att förstå sig själv och sin omvärld, och genom detta bygga styrka – kroppslig såväl som själslig, självkontroll och vishet.

Det yttersta målet var dygd i tanke och handling. Värden som uppriktighet, ärlighet, vänlighet och heder var själva kärnan i samurajens liv, och något som präglar karaten än idag.

Fem dojo kun (regler) har formulerats, för att påminna karatekan om korrekt attityd, värderingar och förhållningssätt till karate.

1. Jinkaku kansei ni tsutomuru koto (ung. Sträva efter perfektion i karaktär)

2. Jinkaku kansei ni tsutomuru koto (ung. Var uppriktig)

3. Doryoku no seishin o yashinau koto (ung. Gör ditt yttersta, vad du än gör)

4. Reigi o omonzuru koto (ung. Respektera andra)

5. Kekki no yuu o imashimuru koto (ung. Utveckla självkontroll)