Tävling i kata

Tävling i Kata

I katatävling visar man upp sina färdigheter genom att utföra kator med olika svårighetsgrad. Det ultimata målet med kata är att kunna vara helt fokuserad på utförandet av rörelserna men ändå utföra sekvenserna med stor behärskning, hastighet, precision, kraft och flyt.

Trots att det är en form av uppvisning, ska man inte tro att kata är en dans- eller teaterföreställning. Den måste följa sportens traditionella värderingar och principer. Utförandet måste vara realistiskt ur ett stridsperspektiv och visa koncentration och kraft i teknikerna.

Det finns för shotokan karate två olika regelverk: WKF och Ippon Shobu.

Varje kata börjar med en blockering, därefter följer ett visst antal tekniker i en särskild följd. Varje teknik har en innebörd, en funktion.

När en kata utförs, ska det göras med ”spirit” – utövaren är omringad av motståndare, och de blockeringar och kontringar som görs i olika riktningar är försvar mot tänkta motståndare.

Kata kan tränas och utföras enskilt eller i grupp. Det finns 26 kator i shotokan karate. Dessa är: