Gradering

Gradering i karate

Gradering i karate görs för att visa hur långt man har utvecklats. Du får visa upp dina färdigheter i kihon, kumite och kata efter speciella graderingsbestämmelser. Färgen på bältet talar om hur mycket du kan. På vägen mot svart bälte blir graderingskriterierna hårdare och mer krävande.

Under första terminen bör du ha hunnit lära dig alla tekniker som behövs för att klara första graden (rött bälte – 9 kyu). Inför de första graderingarna är ett riktmärke 30 genomförda träningspass under en termin. Ju högre upp du kommer i graderingssystemet, ju längre tid/ju fler träningstillfällen behöver du ha mellan varje graderingstillfälle för att ha haft möjlighet att lära in de tekniker som examinationen kräver. Fråga din tränare vilka krav som ställs inför din kommande examination.

Vanligtvis hålls ett graderingsläger i direkt anslutning till graderingen och är belagd med en avgift (kostnad för lägret och graderingen samt om du vill köpa ett bälte).

Shotokans gradbeteckningar

Nybörjare – vitt bälte

9 kyu – rött bälte

8 kyu – orange bälte

7 kyu – gult bälte

6 kyu – grönt bälte

4-5 kyu – blått bälte

1-3 kyu – brunt bälte

Kyu är elevgrader och räknas från 10 bakåt ner till 1 (som är den högsta elevgraden). Därefter följer svart bälte s.k. dan-grader (och dessa räknas från 1 upp till 10 dan (där 10 är den högsta dangraden).