Avgifter

Medlemsavgift och terminsavgift 

Tränande i Knattegruppen  betalar  medlemsavgift  150 kr/år och träningsavgift 450 kr/termin, 

Tränande i Barngruppen 10-12 år betalar medlemsavgift 150 kr/år och träningsavgift 550 kr/termin.

Från 13 år och uppåt (ungdom vuxen) betalar man medlemsavgift 150 kr/år och träningsavgift 800/termin.

Familjerabatt utgår från och med den andra familjemedlemmen med halva träningsavgiften (räknas på den lägsta terminsavgiften).

I medlemsavgiften ingår medlemsavgift  till Svenska Karateförbundet samt försäkring och medlemsavgift till JKA Sweden.

Medlemsavgiften och träningsavgiften

Vi mailar ut faktura till er. Det går även att betala in på plusgiro: 92 77 75 – 7. Ange ALLTID för- och efternamn samt för vilken termin avgiften är avsedd.

Om medlemsavgiften inte betalas in i rätt tid så saknas försäkringsskydd. 

Försäkring

Umeå Shotokanklubb är anslutna till Riksidrottsförbundet genom Svenska Karate förbundet.  Detta innebär att vi följer Riksidrottsförbundets stadgar och förordningar samt att föreningens medlemmar har försäkringsskydd.

Graderingsavgift

En mindre avgift tas ut de gånger du väljer att gradera dig. Kostnaden är för graderingslägret och graderingen . Du har möjlighet att göra en gradering per termin beroende på hur flitigt du tränar. Information kring gradering delas ut särskilt i träningsgrupperna. 

Frågor som rör medlemsavgiften

eller andra frågor av ekonomisk beskaffenhet ställer ni till vår kassör: Sonia Katsuura, eller via E-post umeashotokan@hotmail.com